1. 1. Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
  2. 2. Hamd o âlemlerin Rabbi,
  3. 3. O Rahmân ve Rahim,
  4. 4. O, din gününün maliki Allah'ın.
  5. 5. Ancak sana ederiz kulluğu, ibadeti ve ancak senden dileriz yardımı, inayeti. (Ya Rab!).
  6. 6. Hidayet eyle bizi doğru yola,
  7. 7. O kendilerine nimet verdiğin mutlu kimselerin yoluna; o gazaba uğramışların ve o sapmışların yoluna değil.
Bakara Sûresi Elmalılı Hamdi Yazır Türkçe Meali